startsida Näringsgrenar Historia Bildgalleri Kontakt
 Sannarp 

I ett böljande landskap 12 kilometer öster om Falkenberg ligger Sannarp.

Det är en egendom som är känd sedan 1500-talet.

Här bedrivs modern växtodling baserad på utsädesodling. grovfoder för häst och oljeväxter i ett ordnat växtföljdi ett maskinsamarbete med andra gårdar. egendomens areal uppgår till 348 ha åker, kulturbete 55 ha och skog 772 ha. Övriga 76 ha består av vägar, impediment och vatten.

Fram till 2003 bedrevs mjölkproduktion med den senaste tekniken och med högproduktiva Låglandskor som hade starkt inflytande av Holstein.

Skogsbruket bedrivs med viltvårdande insatser. Egendomen förvaltar ett flertal bostäderna som uthyres.

   Novasonic webbutveckling Sannarps Egendom, den 31 januari 2015
 Nyheter 
2006-10-31

Vintern börjar närma sig på Sannarp,
Det finns fortfarande en del förberande arbeten kvar inför vintern. Höstplöjet är inte många dagar ifrån färdigt
Här närmast ska en del skogsåtgärder ordnas, skogsvägar rustas upp, små gallringar och en större avverkning